True Heading AB (publ) sista dag för handel i BTA B.

Share

True Heading genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 6 december 2016 och vars sista dag för handel med BTA B kommer att vara den 24 januari 2017.

True Heading genomförde från november till december 2016 en nyemission med avslut den 6:e december. Genom emissionen nyemitterades 28 203 587 stycken aktier.

24 januari är sista dag för handel med TRUE BTA B på AktieTorget och stoppdag blir den 26:e januari 2017.

De nyemitterade aktierna är registrerade hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 30:e januari 2017.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i True Heading AB till 68 494 431 aktier och aktiekapitalet till 6 849 443,10 SEK.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.