True Heading AB (publ) sista dag för handel i BTA B.

Share

True Heading genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 6 december 2016 och vars sista dag för handel med BTA B kommer att vara den 24 januari 2017.

True Heading genomförde från november till december 2016 en nyemission med avslut den 6:e december. Genom emissionen nyemitterades 28 203 587 stycken aktier.

24 januari är sista dag för handel med TRUE BTA B på AktieTorget och stoppdag blir den 26:e januari 2017.

De nyemitterade aktierna är registrerade hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 30:e januari 2017.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i True Heading AB till 68 494 431 aktier och aktiekapitalet till 6 849 443,10 SEK.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.