True Heading AB (publ) säkrar ytterligare AIS marknad i Sverige.

Share

True Heading har erhållit den andra stora ordern på kort tid på den svenska marknaden för AIS till Hjertmans AB.

True Heading kommer i januari leverera AIS (Automatic Identification System) utrustning till den svenska fritidsbåtsmarknaden via Hjertmans AB som är en av de större återförsäljarna i Sverige för båtutrustning med butiker runt hela landet. Orden består av olika typer av AIS till fritidsbåtar ur vårat sortiment och är initialt värd cirka 200 000 kr. Detta är extra roligt då Hjertmans kommer tillbaka som kund efter ett års uppehåll. Vårat starka varumärke på denna typ av marinelektronik och god kvalitet med lång erfarenhet av AIS tekniken är ett av skälen till detta. True Heading har över 90 % marknadsandel på den svenska AIS marknaden för fritidsbåtar idag, vilken vi befäst sedan 2007.

”Med Hjertmans som kunder igen når vi geografiskt hela Sverige med våra produkter och finns åter med i en viktig kanal för distribution till den svenska fritidsbåtsmarknaden”, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.