True Heading AB (publ) patent godkänt i Kina.

Share

True Heading har fått ett viktigt patent, relaterat till navigering och AIS tekniken, godkänt i Kina.

True Heading fått sitt patent godkänt i Kina. Patentet är relaterat till vad som idag ofta kallas för ”R-Mode”. R-Mode är ett koncept som många sjösäkerhetsmyndigheter nu arbetar med att ta fram för att komplettera satellitnavigeringssystem som GPS. R-mode är baserad på landbaserade AIS basstationer som med hjälp av noggranna tidskällor som atomur sänder data som fartygen kan använda för att beräkna sin position. Systemet är en backup till satellitbaserade positioneringssystem för kustnära navigering. Försök med tekniken har redan gjorts i Tyskland och Kina. Även Sjöfartsverket har nyligen påbörjat ett projekt för att testa tekniken. Patentet är redan godkänt i Sverige och USA samt ligger för godkännande i övriga EU. Utöver detta pågår granskning även i Korea.

”Då Kina är ett av de länder som visat störst intresse för den här tekniken så det varit mycket viktigt för oss att få patentet godkänt i Kina. Därmed har vi också säkrat en viktig marknad som vi hoppas kan börja ge intänkter inom de två till tre närmaste åren”, säger Nils Willart, VD i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.