True Heading AB (publ) patent godkänt i Kina.

Share

True Heading har fått ett viktigt patent, relaterat till navigering och AIS tekniken, godkänt i Kina.

True Heading fått sitt patent godkänt i Kina. Patentet är relaterat till vad som idag ofta kallas för ”R-Mode”. R-Mode är ett koncept som många sjösäkerhetsmyndigheter nu arbetar med att ta fram för att komplettera satellitnavigeringssystem som GPS. R-mode är baserad på landbaserade AIS basstationer som med hjälp av noggranna tidskällor som atomur sänder data som fartygen kan använda för att beräkna sin position. Systemet är en backup till satellitbaserade positioneringssystem för kustnära navigering. Försök med tekniken har redan gjorts i Tyskland och Kina. Även Sjöfartsverket har nyligen påbörjat ett projekt för att testa tekniken. Patentet är redan godkänt i Sverige och USA samt ligger för godkännande i övriga EU. Utöver detta pågår granskning även i Korea.

”Då Kina är ett av de länder som visat störst intresse för den här tekniken så det varit mycket viktigt för oss att få patentet godkänt i Kina. Därmed har vi också säkrat en viktig marknad som vi hoppas kan börja ge intänkter inom de två till tre närmaste åren”, säger Nils Willart, VD i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.