True Heading AB (publ) påminner om erbjudande.

Share

True Heading AB (publ) påminner om erbjudande. till aktieägarna avseende samtliga aktier i Seapilot AB.

FLIR Systems Holding AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Seapilot AB (Bolaget) om att överlåta samtliga sina Aktier i Bolaget för ett kontant vederlag om SEK 3,63 per aktie (se erbjudandhandling daterad den 26 juni 2018 för ytterligare information och fullständiga villkor, https://danskebank.se/prospekt).

Styrelsen för True Heading AB, Bolagets tidigare moderbolag, och styrelsen i Seapilot har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet (se pressmeddelande från True Heading AB:s styrelse som offentliggjordes den 25 juni 2018). Samtliga A-aktieägare har accepterat erbjudandet.

För att acceptera erbjudandet ska ifylld anmälningssedel vara Danske Bank tillhanda senast klockan 15:00 den 31 augusti 2018. Använd anmälningssedel som finns tillgänglig på https://danskebank.se/prospekt.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.