True Heading AB (publ) påminner om erbjudande.

Share

True Heading AB (publ) påminner om erbjudande. till aktieägarna avseende samtliga aktier i Seapilot AB.

FLIR Systems Holding AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Seapilot AB (Bolaget) om att överlåta samtliga sina Aktier i Bolaget för ett kontant vederlag om SEK 3,63 per aktie (se erbjudandhandling daterad den 26 juni 2018 för ytterligare information och fullständiga villkor, https://danskebank.se/prospekt).

Styrelsen för True Heading AB, Bolagets tidigare moderbolag, och styrelsen i Seapilot har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet (se pressmeddelande från True Heading AB:s styrelse som offentliggjordes den 25 juni 2018). Samtliga A-aktieägare har accepterat erbjudandet.

För att acceptera erbjudandet ska ifylld anmälningssedel vara Danske Bank tillhanda senast klockan 15:00 den 31 augusti 2018. Använd anmälningssedel som finns tillgänglig på https://danskebank.se/prospekt.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.