True Heading AB (publ) överlämnar ärende mot FMV till skiljenämnd.

Share

True Heading har efter att ha prövat alla möjligheter att nå en uppgörelse med FMV sett sig tvungna att överlämna ärendet mot FMV till skiljeförfarande.

True Heading meddelade i februari 2016 beslut om att reservera för en tvistig fordran mot FMV på 3,1 MSEK. Sedan dess har bolagets ombud försökt hitta en väg fram till en lösning kring problematiken med avtalet och den fordran True Heading har mot FMV.

– Vi är som tidigare meddelats bekymrade att FMV använder en liten aktör som True Heading till budgetregulator åt en myndighet i ekonomisk obalans. I den på oss lagda beställningen fanns enligt vår bedömning ursprungligen en omfattning av leveranser på ca 7 MSEK, säger VD Anders Bergström.

FMV har endast utnyttjat en bråkdel av tänkt omfattning i beställningen och lämnat avtalet i förtid, trots att vi har bevis på fortsatt behov och ökande krav på möjlighet att operera i ett förändrat omvärldsläge. Det här fördyrar också beviserligen i längden FMV’s uppköp och support för de avtalade produkterna, vilket i slutänden drabbar alla oss skattebetalare och bidrager till ytterligare en försämrad försvarsförmåga.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.