True Heading AB (publ) överlämnar ärende mot FMV till skiljenämnd.

Share

True Heading har efter att ha prövat alla möjligheter att nå en uppgörelse med FMV sett sig tvungna att överlämna ärendet mot FMV till skiljeförfarande.

True Heading meddelade i februari 2016 beslut om att reservera för en tvistig fordran mot FMV på 3,1 MSEK. Sedan dess har bolagets ombud försökt hitta en väg fram till en lösning kring problematiken med avtalet och den fordran True Heading har mot FMV.

– Vi är som tidigare meddelats bekymrade att FMV använder en liten aktör som True Heading till budgetregulator åt en myndighet i ekonomisk obalans. I den på oss lagda beställningen fanns enligt vår bedömning ursprungligen en omfattning av leveranser på ca 7 MSEK, säger VD Anders Bergström.

FMV har endast utnyttjat en bråkdel av tänkt omfattning i beställningen och lämnat avtalet i förtid, trots att vi har bevis på fortsatt behov och ökande krav på möjlighet att operera i ett förändrat omvärldsläge. Det här fördyrar också beviserligen i längden FMV’s uppköp och support för de avtalade produkterna, vilket i slutänden drabbar alla oss skattebetalare och bidrager till ytterligare en försämrad försvarsförmåga.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.