True Heading AB (publ) ökar på AIS marknad i Sverige.

Share

True Heading har erhållit beställningar för 2018 på den svenska marknaden som överstiger 2017 med 15% i omfattning. 

True Heading kommer i januari leverera AIS (Automatic Identification System) utrustning till den svenska fritidsbåtsmarknaden via flera olika återförsäljare i Sverige för båtutrustning. Nyligen lagda beställningar består av olika typer av AIS till fritidsbåtar ur vårat sortiment och är värda ihop över 550 000 kr. Leverans är tänkt att ske inom kvartal ett 2018.

Vårat starka varumärke på denna typ av marinelektronik, god kvalitet, nya innovativa produkter och en lång erfarenhet av AIS tekniken är några av skälen till detta. True Heading har över 90 % marknadsandel på den svenska AIS marknaden för fritidsbåtar idag, vilken vi befäst sedan 2007.

”Att vi som en mindre aktör på marinelektronikmarknaden kan hålla en sådan hög marknadsandel med våra produkter gör oss mycket stolta”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB. 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.