True Heading AB (publ) nyemission slutförd

Share

True Heading AB (publ) noterat på Aktietorget stängde bolagets nyemission den 30 september med en teckningsgrad på 37,5%.

True Heading AB kan härmed meddela att genomförd företrädesemission ej blivit fulltecknad. Emission skulle vid fullteckning inbringa 14 659 296 kr men har preliminärt nått 5 492 626 kr, dvs en teckningsgrad på 37,5 %. Av dessa står grundaren och styrelseordförande Anders Bergström för 3 000 000 kr (54,6 %). Kostnader för emissionen beräknas uppgå till ca. 500 000 kr. Detta innebär att bolagets enligt informationsmemorandumet planerade verksamhet och organisation nu måste omvärderas utifrån rådande likviditetsläge och kostnadsstruktur. Styrelsen kommer i närtid utifrån detta att vidtaga nödvändiga åtgärder och presentera dessa för marknaden så snart som bedöms möjligt.

För ytterligare information:
A
nders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt världsledande företag inom AIS området (Automatic Identification System) med lång erfarenhet av navigation. AIS är idag en naturlig del av säkerhetssystemet ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering.

True Headings helägda dotterbolag Seapilot AB har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest omsatta navigationsappar.

True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL SHIP MODULE och VESPER MARINE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.