True Heading AB (publ) köper funktion för radar till Seapilot

Share

True Heading köper via en riktad emission hela rättigheten till en mjukvara som kommer göra det möjligt att få in radar i Seapilot.

True Heading AB styrelse har beslutat att köpa en mjukvara vilket gör det möjligt att framöver integrera även radar i navigationsappen Seapilot vilken ägs till 100% av True Heading via dotterbolaget Seapilot AB.

Mjukvaran köps genom en riktad emission till bolaget OBIT AB som utvecklat mjukvaran och parterna har i avtal ingått både exlusivitet och lock up från säljarens sida kring källkoden för mjukvaran. True Heading betalar genom en riktad nyemission om 1 796 413 aktier av serie B uitfrån det kvarvarande mandat som styrelsen har från årsstämman i maj 2016. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet om max 17 965 kr. Värdet på aktierna har i samband med emissionen sats till 0,25 kr per aktie, vilket är vad aktien för närvarande handlas för. Kostnaden blir därmed 449 103,25 kronor. Transaktionen beräknas vara genomförd den 5 maj.

”Med radarintegrering når vi ett steg närmare ett komplett navigationssystem och blir en fullgod lösning för fritidsseglaren till en bråkdel av kostnaden”, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB. Han fortsätter, ”med köpet knyter vi också upp en viktig forskning och utvecklingsresurs till bolaget genom ägandet”.

Sedan bara 2 år tillbaka i tiden har elektronisk navigering gått om traditionella metoder med papperskortsjökort som huvudmetod för navigering. På dessa två är har redan navigering med läsplattor eller smarta telefoner tagit 30% av marknaden för den elektroniska nvaigeringem.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.