True Heading AB (publ) köper funktion för radar till Seapilot

Share

True Heading köper via en riktad emission hela rättigheten till en mjukvara som kommer göra det möjligt att få in radar i Seapilot.

True Heading AB styrelse har beslutat att köpa en mjukvara vilket gör det möjligt att framöver integrera även radar i navigationsappen Seapilot vilken ägs till 100% av True Heading via dotterbolaget Seapilot AB.

Mjukvaran köps genom en riktad emission till bolaget OBIT AB som utvecklat mjukvaran och parterna har i avtal ingått både exlusivitet och lock up från säljarens sida kring källkoden för mjukvaran. True Heading betalar genom en riktad nyemission om 1 796 413 aktier av serie B uitfrån det kvarvarande mandat som styrelsen har från årsstämman i maj 2016. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet om max 17 965 kr. Värdet på aktierna har i samband med emissionen sats till 0,25 kr per aktie, vilket är vad aktien för närvarande handlas för. Kostnaden blir därmed 449 103,25 kronor. Transaktionen beräknas vara genomförd den 5 maj.

”Med radarintegrering når vi ett steg närmare ett komplett navigationssystem och blir en fullgod lösning för fritidsseglaren till en bråkdel av kostnaden”, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB. Han fortsätter, ”med köpet knyter vi också upp en viktig forskning och utvecklingsresurs till bolaget genom ägandet”.

Sedan bara 2 år tillbaka i tiden har elektronisk navigering gått om traditionella metoder med papperskortsjökort som huvudmetod för navigering. På dessa två är har redan navigering med läsplattor eller smarta telefoner tagit 30% av marknaden för den elektroniska nvaigeringem.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.