True Heading AB (publ) kommer att erbjuda Seapilot till Sjöfartsverket.

Share

True Heading har tvekat att deltaga i Sjöfartsverkets upphandling av nytt lotssystem men nu beslutat att deltaga.

Förra veckan meddelade True Heading att vi tvekar att deltaga i den upphandling som Sjöfartsverket nu genomför för att upphandla ett nytt navigationssystem till myndighetens lotsverksamhet. Anledningen är att vi ser att upphandlingen har en karaktär som inte enligt vår uppfattning är i linje med vad en säker lösning för vad lotsverksamheten bör innefatta. Vi har nu beslutat att lämna ett anbud.

Vi vill gärna ta tillfället i akt att hänvisa till sjöfartsverkets egen policy för hur man ser på sin uppgift: ”Sjöfartsverket är en statlig myndighet som arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Vi arbetar för ett effektivt och hållbart transportsystem med sjöfarten som bas. Tillsammans med näringslivet bidrar vi till att stärka Sveriges konkurrenskraft och samarbetar med andra myndigheter för en effektiv infrastruktur i landet.”

– Vi ger nu Sjöfartsverket möjligheten att visa att man tar sitt uppdrag och nationens intresse på allvar, säger VD Anders Bergström

För ytterligare information

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.