True Heading AB (publ) kommentar till handelsstopp

Share

True Heading blev under fredagen den 26/9 handelsstoppat efter jämförelsesiffror mot 2015 visat sig vara felaktiga i den först publicerade rapporten och att Aktietorget sedan begärt förtydligande av halvårsrapporten.

True Heading beklagar att jämförelsetalen under rubriken ”KONCERNEN I KORTHET” blev felaktiga i den först publicerade rapporten. Felet berodde på den mänskliga faktorn och passerade tyvärr igenom både styrelsens och Aktietorgets granskning.

Efter att True Heading korrigerat halvårsrapporten och Aktietorget meddelat att handeln skulle återupptas klockan 16:00 valde man att fortsätta stoppet främst p.g.a. skrivningen ” Detta gör att resultatet ser bättre ut än tidigare men är fortfarande ej tillräckligt starkt för att visa positiva siffror.” Vi har full förståelse och står bakom att marknaden ska ha den mesta korrekta och tydliga informationen som är möjlig. Vi vill därför förtydliga detta uttalande även om vi är övertygade om att detta med stöd av siffrorna, kommentarer och övrigupplysningar framgår redan av rapporten. Vi ifrågasätter om handelsstoppet är i proportion mot den eventuella informationsbristen men erkänner att vi organisatoriskt inte har förmågan att snabbt kunna hantera situationer likt denna i alla avseenden.

Moderbolaget True Heading gör ett resultat på 2 836 kSEK och koncernen ett resultat på 1 372 kSEK. Detta resultat innefattar i moderbolaget den fodran om 3 104 151 SEK på FMV kring levererade konsulttjänster som råder tvist om. Tvisten uppstod under april 2016 avseende ett kontrakt från 2010. Idagsläget kan vi inte uttala oss vidare om denna tvist, vi bedömmer dock via den juridiska konsultation vi gjort i ärendet fodran som säker. Vi kommer när det är möjligt informera ytterligare kring tvisten med FMV men vill också i sammanhanget nämna att det finns ytterligare en fodran på FMV om 4 344 180 SEK som ännu ej är upptagen i resultat- och balansräkning och relaterade till leveranser av hårdvara kring vilken tvist också råder sedan april 2016. Fordran är ej upptagen som säker då varorna ännu ej levererats då FMV inte vill ange leverans plats. Att bägge dessa krav på FMV endast omnämnts redan under kvartalsrapport ett, beror på att då vi såg att en tvist kunde komma att föreligga så var vi tvungna att utreda de skattemässiga frågorna kring momsen för undvika att sätta bolaget i en ansträngd likviditetssituation, vilket då skedde med hjälp av skatterådgivare i momsfrågor och anmäldes till Skatteverket.

Gällande företagets likvididet har vi också blivit ombedda att förtydliga halvårsrapporten. Bolaget har idag förmågan att upp till ett år fortsätta driva verksamheten vidare. För att kunna utveckla bolaget skulle likviditeten behöva förstärkas.

Vi ber också om ursäkt för att vi inte tidigare haft möjlighet att komma ut med detta förtydligande.

Efter samråd med AktieTorget återupptas handeln i True Heading idag den 30 augusit 2016 kl. 09:00.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se, www.seapilot.com & www.point65.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.