True Heading AB (publ) informerar ytterligare kring budet på Seapilot.

Share

True Heading AB (publ) har erhållit slutlig information kring budet på Seapilot vilket föranleder en förlängning av budtiden till den 28/9 kl 15:00.

Som tidigare meddelats har 100% av A-aktieägare accepterat erbjudandet ihop med några andra större ägare vilket motsvarar 48 % av kapitalet och 67 % av rösterna (dvs. kvalificerad majoritet).

Den slutliga rapporten ger att budet accepterats av 86,3 % av B-aktieägarna vilket ger 87,3 % ihop med A-aktierna. Detta innebär att budet förlängs tom den 28 september kl 15:00 för att nå behövliga 90%.

Erhåller Danske Bank acceptans över 90 % under budtiden kommer marknaden omedelbart att meddelas och köpet avslutas.

Det finns idag inget som talar för att parterna inte kommer att genomföra transaktionen. Det som återstår är endast 2,7 % för att nå de 90 % som behövs för att slutföra affären.

True Heading ihop Seapilot kommer nu aktivt att stödja processen i att få kontakt med de aktieägare som ej svarat på erbjudandet. Det är för bägge bolagen av yttersta vikt att dessa förstår vikten av att svara och den stora uppsida som denna affär har för alla parter. Inga aktieägare har aktivt avisat erbjudandet utan svåriheten att få full acceptans ligger snararst i möjligheten att nu ut till alla aktieägare.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.