True Heading AB (publ) informerar ytterligare kring budet på Seapilot.

Share

True Heading AB (publ) har erhållit slutlig information kring budet på Seapilot vilket föranleder en förlängning av budtiden till den 28/9 kl 15:00.

Som tidigare meddelats har 100% av A-aktieägare accepterat erbjudandet ihop med några andra större ägare vilket motsvarar 48 % av kapitalet och 67 % av rösterna (dvs. kvalificerad majoritet).

Den slutliga rapporten ger att budet accepterats av 86,3 % av B-aktieägarna vilket ger 87,3 % ihop med A-aktierna. Detta innebär att budet förlängs tom den 28 september kl 15:00 för att nå behövliga 90%.

Erhåller Danske Bank acceptans över 90 % under budtiden kommer marknaden omedelbart att meddelas och köpet avslutas.

Det finns idag inget som talar för att parterna inte kommer att genomföra transaktionen. Det som återstår är endast 2,7 % för att nå de 90 % som behövs för att slutföra affären.

True Heading ihop Seapilot kommer nu aktivt att stödja processen i att få kontakt med de aktieägare som ej svarat på erbjudandet. Det är för bägge bolagen av yttersta vikt att dessa förstår vikten av att svara och den stora uppsida som denna affär har för alla parter. Inga aktieägare har aktivt avisat erbjudandet utan svåriheten att få full acceptans ligger snararst i möjligheten att nu ut till alla aktieägare.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.