True Heading AB (publ) informerar slutligt kring uppköpet av Seapilot AB

Share

Affären med FLIR Systems AB och True Heading AB (publ) tidigare dotterbolag Seapilot AB är nu i hamn.

FLIR Systems Holding AB har slutfört köpet av de aktier som accepterats i budet på Seapilot AB. 95,3 % av ägarna accepterade budet och resterande del kommer därmed att kunna tvångsinlösas. Samtliga aktieägare i Seapilot AB bör senast måndag ha erhållit betalning från sina respektive banker eller depåförvaltare.

För True Headings del innebär detta att bolaget nu kapitaliserats med 14,3 miljoner vilket blev ytterligare 100 000 kr mot tidigare meddelat pga för bolaget fördelaktig dollarkurs. Det här innebär att ett antal spännande projekt kan sättas igång vilka kommer att informeras om fortlöpande. Till att börja har som tidigare meddelats en ny VD anställts och även försäljningsorganisationen kommer att förstärkas omgående.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.