True Heading AB (publ) informerar slutligt kring uppköpet av Seapilot AB

Share

Affären med FLIR Systems AB och True Heading AB (publ) tidigare dotterbolag Seapilot AB är nu i hamn.

FLIR Systems Holding AB har slutfört köpet av de aktier som accepterats i budet på Seapilot AB. 95,3 % av ägarna accepterade budet och resterande del kommer därmed att kunna tvångsinlösas. Samtliga aktieägare i Seapilot AB bör senast måndag ha erhållit betalning från sina respektive banker eller depåförvaltare.

För True Headings del innebär detta att bolaget nu kapitaliserats med 14,3 miljoner vilket blev ytterligare 100 000 kr mot tidigare meddelat pga för bolaget fördelaktig dollarkurs. Det här innebär att ett antal spännande projekt kan sättas igång vilka kommer att informeras om fortlöpande. Till att börja har som tidigare meddelats en ny VD anställts och även försäljningsorganisationen kommer att förstärkas omgående.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.