True Heading AB (publ) informerar om verksamheten.

Share

True Heading AB informerar vidare om verksamheten utifrån påbörjat besparingsprogram och omorganisation.

True Heading har efter emissionen under hösten 2015, som tidigare meddelats, påbörjat ett större besparingsprogram genom främst personalminskning inom bolaget. Verksamheten fokuseras också på utvecklingen av appen Seapilot och en fortsatt uppbyggnad av användarbasen. Seapilot har idag över 70000 användare lokaliserade främst i norra europa och vi tror att stärkta samarbeten med olika aktörer och en ny prismodell under säsongen 2016 kraftigt kommer att öka denna bas.

Parallellt med att verksamheten stöps om söker bolaget bredda kapitalbasen på olika sätt för att öka tillgången på resurser och därmed accelerera utvecklingen av Seapilot-appen med bland annat dess nya, avancerade Social BoatingTM-funktionalitet. En sådan process är nu påbörjad på några av de större ägarnas initiativ och kring detta kommer vi att återkomma så snart ytterligare information finns. Tills dess hänvisar vi till kommande bokslutskommuniké den 25/2 2016 och följande övriga rapporttillfällen under året.

2016 17/5    Kvartalsrapport Q1
2016 18/5    Årsstämma 14:00-16:00 (Prel.)
2016 26/8    Kvartalsrapport Q2
2016 25/11   Kvartalsrapport Q3
2017 24/2    Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.