True Heading AB (publ) informerar om verksamheten.

Share

True Heading AB informerar vidare om verksamheten utifrån påbörjat besparingsprogram och omorganisation.

True Heading har efter emissionen under hösten 2015, som tidigare meddelats, påbörjat ett större besparingsprogram genom främst personalminskning inom bolaget. Verksamheten fokuseras också på utvecklingen av appen Seapilot och en fortsatt uppbyggnad av användarbasen. Seapilot har idag över 70000 användare lokaliserade främst i norra europa och vi tror att stärkta samarbeten med olika aktörer och en ny prismodell under säsongen 2016 kraftigt kommer att öka denna bas.

Parallellt med att verksamheten stöps om söker bolaget bredda kapitalbasen på olika sätt för att öka tillgången på resurser och därmed accelerera utvecklingen av Seapilot-appen med bland annat dess nya, avancerade Social BoatingTM-funktionalitet. En sådan process är nu påbörjad på några av de större ägarnas initiativ och kring detta kommer vi att återkomma så snart ytterligare information finns. Tills dess hänvisar vi till kommande bokslutskommuniké den 25/2 2016 och följande övriga rapporttillfällen under året.

2016 17/5    Kvartalsrapport Q1
2016 18/5    Årsstämma 14:00-16:00 (Prel.)
2016 26/8    Kvartalsrapport Q2
2016 25/11   Kvartalsrapport Q3
2017 24/2    Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.