True Heading AB (publ) informerar om utdelning av patent

Share

True Heading AB har på extra stämma den 15 juli beslutat om sakutdelning av patent till befintliga aktieägarna i bolaget. Avstämningsdag för detta var planerat till mitten på augusti men detta är nu fördröjt.

True Heading AB patent är under överförande till ett separat bolag True Heading Patent AB (under bildande) vilket enligt beslut på extra stämma i bolaget den 15 juli kommer delas ut till befintliga aktieägare i True Heading AB. Detta kommer att ske så snart avstämningsdagen kan bestämmas. Avstämningsdagen är den dag fram till och med ägande krävs för att få vara med om utdelning. Bolaget har tidigare kommunicerat att detta bör kunna ske i mitten på augusti. På grund av långa handläggningstider hos Bolagsverket just nu, har detta ärende tyvärr ej ännu kunnat beredas, varför någon avstämningsdag ännu inte kunnat bestämmas. Målsättningen är att få detta klart snarast möjligt vilket vi hoppas är inom 2 till 3 veckor. Efter detta kommer True Heading AB som tidigare meddelats att övergå till annan verksamhet i Gigger Group AB genom också den på stämman beslutade apportemissionen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.