True Heading AB (publ) informerar om utdelning av patent

Share

True Heading AB har på extra stämma den 15 juli beslutat om sakutdelning av patent till befintliga aktieägarna i bolaget. Avstämningsdag för detta var planerat till mitten på augusti men detta är nu fördröjt.

True Heading AB patent är under överförande till ett separat bolag True Heading Patent AB (under bildande) vilket enligt beslut på extra stämma i bolaget den 15 juli kommer delas ut till befintliga aktieägare i True Heading AB. Detta kommer att ske så snart avstämningsdagen kan bestämmas. Avstämningsdagen är den dag fram till och med ägande krävs för att få vara med om utdelning. Bolaget har tidigare kommunicerat att detta bör kunna ske i mitten på augusti. På grund av långa handläggningstider hos Bolagsverket just nu, har detta ärende tyvärr ej ännu kunnat beredas, varför någon avstämningsdag ännu inte kunnat bestämmas. Målsättningen är att få detta klart snarast möjligt vilket vi hoppas är inom 2 till 3 veckor. Efter detta kommer True Heading AB som tidigare meddelats att övergå till annan verksamhet i Gigger Group AB genom också den på stämman beslutade apportemissionen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.