True Heading AB (publ) informerar kring budet på Seapilot.

Share

True Heading AB (publ) har erhållit information kring budet på Seapilot vilket indikerar att en förlängning av budtiden kommer att ske.

Som tidigare meddelats har 100% av A-aktieägare accepterat erbjudandet ihop med några andra större ägare vilket motsvarar 48 % av kapitalet och 67 % av rösterna (dvs. kvalificerad majoritet).

En slutlig sammanställning över hur samtliga ägare ställer sig till budet kan informeras om först på onsdag den 5 september.

En första preliminär rapport indikerar att budet accepterats av ca 85,5 % av B-aktieägarna vilket ger 86,5 % ihop med A-aktierna. Detta innebär med stor sannolikhet att budet kommer att förlängas för att nå behövliga 90%. Besked kring förlängning kommer att meddelas marknaden snarast möjligt.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.