True Heading AB (publ) ger slutligt besked om FLIR Systems erbjudande om köp av Seapilot AB

Share

True Heading AB (publ) meddelar slutligt resultat av FLIR Systems erbjudande till aktieägarna om köp av aktierna i Seapilot AB.

95,1 % av aktieägarna i Seapilot AB har slutligt accepterat FLIR Systems Holding AB:s erbjudande om köp av aktierna i Seapilot. Detta är 6176863 B-aktier och 510000 A-aktier vilket totalt ger 6686863 aktier av 7029085 totalt. Affären beräknas kunna stängas from den 10 oktober och innebär som tidigare meddelats att True Heading AB tillförs 14,2 MSEK.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.