True Heading AB (publ) genomför fullt garanterad nyemission.

Share

True Heading AB (publ) listat på AktieTorget kommer att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Styrelsen i True Heading har idag beslut att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2016 genomföra en garanterad nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen är 0,25 kronor per ny B-aktie. Aktiekursen var kl. 15 den 2016-11-10, 0,40 kronor. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 7 miljoner SEK före emissionskostnader. Erbjudandet medför en teckning av högst 28 203 590 B-aktier. En (1) aktie ger en teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per B-aktie. Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 820 359 SEK till 6 849 443,40 SEK. Antalet aktier av serie B kan öka med högst 28 203 590 B-aktier till 63 394 434 B-aktier. Det totala antalet aktier av serie A och serie B kan öka till totalt 68 494 434 aktier varav 5 100 000 utgörs av befintliga A-aktier.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen: 17 november 2016. Sista dag för handel i True Headings aktie med rätt att kunna deltaga i emissionen är tisdagen den 15 november. Första dag för handel i True Headings aktie utan rätt till deltagande i emissionen är onsdagen den 16 november 2016. Handel med teckningsrätter sker mellan den 21 november till och med den 2 december 2016. Handel med BTA B äger rum på AktieTorget från och med den 21 november 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Teckningstiden är från och med den 21 november till och med den 6 december 2016. För fullständig information hänvisas till Informationsmemorandum på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se, Bolagets hemsida www.trueheading.se från och med den 18 november 2016.

Styrelseordförande och grundaren Anders Bergström har för avsikt att teckna sin del i emissionen till 1,5 miljon kronor genom en teckningsförbindelse. Emissionen är i övrigt fullt garanterad enligt följande:

New Equity Venture 2,55M (2 550 597,50) 

Göran Månsson 1,5M 

Nordic Emotion Group 1,5M  

Karin Södervall 0,25M 

Inna Jansson 0,25M

Totalt 7 050 597,50 SEK i Garanti med teckningsförbindelse från huvudägare.

True Heading och Seapilot ser stor potential i befintliga tjänster och produkter och har stark framtidstro. Seapilot var och är revolutionerande i flera avseenden utöver detta har vi nöjda kunder som vi vill fortsätta erbjuda den bästa navigationstjänsten paketerat ihop med vårat ”social boating” koncept.

Digitaliserade och internationaliserade

Med rådande trender och digitaliserade tjänster på en gränslös marknad

ser vi stora möjligheter för Seapilot att växa.

Seapilot erbjudande och tjänst passar in i den rådande digitala världen. Med vår erfarenhet att nyttja publika data för kommersiella syften ihop med en välutvecklad plattform anpassad för digital miljö och med potential för hela det maritima klustret.

Nu är det bra timing att ta nästa steg och öka antalet kunder, att driva ett nytt internationellt grepp, att effektivt sprida kännedom och tillgänglighet av tjänsten samt förbättra köpprocessen i produkten.

Vi är redo, vi har erfarenheten, kunskapen och förutsättningarna.

Vi drar nytta av digitaliseringen och nya användarbeteenden:

  • Affärsmodellen som tillämpas har framgångsrikt konverterat kunder från testversion till betalnings version med hög kundnöjdhet.
  • Tjänsten är mycket flexibel och kan vertikaliseras och matcha specifika målgruppers behov.
  • Våra kunder söker interaktionsmöjligheter och ser värdet i kontakt dem emellan, vi kallar det ”social boating”.

Seapilot, navigationstjänst för maritima klustret

Vår tjänst servar marknaden brett och vi ser en total marknadspotential på upp till ca 180 miljoner potentiella användare med den typ av lösning som vi har med Seapilot. Även om vi idag fokuserar på tjänster för fritidsbåtar ser vi även möjlighet att bredda verksamheten enkelt till andra segment inom det maritima klustret utifrån skalbarheten på produkten.

Målgrupper

Den primära målgruppen är fortsatt fritidsbåtar som bred definition för volymförsäljning och resurssättning.

Intresset för tjänsten attraherar hela maritima klustret och vi har löpande kontakt med professionells brukare vilket ger oss signaler om tjänstens goda kvalité och renommé.

Investeringsområden

  • Får att nå volym behöver vi lägga resurser för att etablera fler strategiska samarbeten utanför Sverige. Nätverkandet och bearbetningen av potentiella partners är denna emissions högsta prioritet.
  • Digital marknadsföring, gärna med in house resurser.
  • Produktutveckling för att underlätta köpprocessen och merförsäljning.

För Seapilot’s del ser vi tydligt hur vi skall nå i mål och både vilja och glöd finns för att driva detta vidare.

Vår hårdvarudel är lönsam och är inne en förvaltande fas. Vi har en gedigen portfölj och mycket goda kunskaper kring AIS produkter. Vi tror därför på förvaltning av nuvarande portfölj och fokus på lönsamma nischprodukter som t.ex. levererats till US Navy via Lockheed Martin.

Med Seapilot som volym affär och gränssnitt till maritima målgrupper kan vi skapa en kanal för att sälja andra relevanta varor och tjänster. Det kan skapa stora möjligheter till affär utan eget produkt- eller logistikansvar men med god intjäningsförmåga.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.