True Heading AB (publ) förtydligar information om budet på Seapilot

Share

Förtydligad information efter handelsstopp. True Heading AB (publ) har som tidigare meddelats delat ut aktierna i Seapilot AB till sina aktieägare (därmed finns inget ägande längre i Seapilot) och därefter har aktieägarna i Seapilot AB erhållit ett bud om 3.63 kr per aktie från FLIR Systems Holding AB.

Då handeln med aktier i True Heading AB (publ) på Spotlight stoppats idag vill vi göra följande förtydligande för marknaden:

FLIR Systems Holding AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Seapilot AB (bolaget) om att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget för ett kontant vederlag om SEK 3,63 per aktie (se erbjudandhandling daterad den 26 juni 2018 för ytterligare information och fullständiga villkor, https://danskebank.se/prospekt).

Styrelsen för True Heading, bolagets tidigare moderbolag, och styrelsen i Seapilot AB har båda rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet (se pressmeddelande från True Heading’s styrelse som offentliggjordes den 25 juni 2018). Anledningen till rekommendationen är att True Heading via affären kapitaliseras med 14,2 MSEK utfrån skulder som Seapilot AB har till tidigare moderbolaget. Seapilot AB förutsättningar för fortsatt verksamhet har också bedömts som svaga utan tillförsel av kring 20 MSEK inom en treårsperiod för att utveckla verksamheten. Samtliga A-aktieägare har accepterat erbjudandet ihop med några andra större ägare vilket motsvarar 48 % av kapitalet och 67 % av rösterna (dvs. kvalificerad majoritet). Hur övriga ägare ställer sig till budet kan informeras om först efter 3 september. FLIR’s målsättning är också ett 100% övertagande.

För att acceptera erbjudandet ska ifylld anmälningssedel vara Danske Bank tillhanda senast klockan 15:00 den 31 augusti 2018 och/eller respektive aktieägares depåförvaltare informerad om acceptans på budet. Använd anmälningssedel som finns tillgänglig på https://danskebank.se/prospekt eller kontakta din depåförvaltare för information.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i navigeringen.

För mer information se www.trueheading.se 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.