True Heading AB (publ) förlorar skiljenämdsförfarande mot FMV

Share

True Heading har förlorat den process som pågått mot FMV i skiljenämnd avseende skadeståndsmöjlighet.

True Heading har vid Stockholms skiljenämnd förlorat det ärende som rört möjligheten till skadestånd för den av FMV tidigare i förtid uppsagda beställningen som man gjorde initialt 2010. Beslutet innebär i princip att FMV fortsatt kan beställa varor och tjänster från leverantörer utan någon som helst form av åtagande till att ta leverans av dessa utifrån ursprungliga åtaganden i deras beställningar.

Vi beklagar djupt beslutet och kan bara konstatera att vi inte kunnat få skiljenämnden med i vår bedömning. Beslutet kommer också innebära att True Heading får stå för de kostnader som skiljenämndsförfarandet innebär vilket utöver redan tagna kostnader kommer att innebära ytterligare kostnader om en miljon kronor.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019. 

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i navigeringen.

För mer information se www.trueheading.se 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.