True Heading AB (publ) får rätt mot Sjöfartsverket.

Share

True Heading har fått rätt i den anmälan som gjort till Förvaltningsdomstolen avseende Sjöfartsverkets upphandling av nytt lotssystem.

True Heading har idag fått reda på att Sjöfartsverket har avbrutit den upphandling som genomförts för ett nytt navigationsstöd till lotsarna. True Heading anmälde i november upphandlingen till Förvaltningsrätten i Linköping och förhandling skulle skett i ärendet imorgon den 20/1. Sjöfartsverket valde dock istället att idag återkalla upphandlingen och till Förvaltningsrätten erkännt att man ej genomfört upphandlingen enligt gällande regler vilket True Heading anfört i sin anmälan.

”Vi hoppas nu att upphandlingen görs om på ett sätt som ger alla leverantörer en ärlig chans att kunna medverka på lika villkor. Vi hoppas också att Sjöfartsverket tar hänsyn till det försämrade säkerhetspolitiska läget och väljer en lösning som stödjer nationens intressen i en lotsnavigationslösning där detta bör vara viktigt”, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.