True Heading AB (publ) får patent godkänt i Sydkorea

Share

True Heading AB har fått sitt patent för användande av meddelandestrukturen inom AIS systemet godkänt i Sydkorea.

Patentansökan har sedan en tid varit på sedvanlig nationell granskning men har nu blivit godkänt för registrering även i Sydkorea. Med godkännandet även i Sydkorea täcks alla de viktiga marknader som internationellt visar mest intresse för tekniken. I korthet innebär detta att befintliga delar av det internationellt standardiserade AIS systemet kan användas för enklare meddelanden utan att tekniken behöver förändras. Just att göra ändringar i befintliga system vilka redan är implementerade är inte enkelt. Detta patent öppnar nu upp sådana möjligheter. Med godkännandet i Sydkorea finns patentet registrerat i Europa, USA, Kina och Sydkorea.

True Heading AB patent är under överförande till ett separat bolag True Heading Patent AB (under bildande) vilket enligt beslut på extra stämma i bolaget den 15 juli kommer delas ut till befintliga aktieägare i True Heading AB. Detta kommer att ske så snart avstämningsdagen kan bestämmas. Avstämningsdagen är den dag fram till och med ägande krävs för att få vara med om utdelning. Efter detta kommer True Heading AB som tidigare meddelats att övergå till annan verksamhet i Gigger Group AB genom också den på stämman beslutade apportemissionen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.