True Heading AB (publ) får hittills största order från Lockheed Martin

Share

True Heading har fått den hittills största enskilda ordern från världens största försvarsindustrikoncern Lockheed Martin.

True Heading fick under 2014 en första beställning av våra special AIS-mottagare värd över en kvarts miljon kronor, nu har Lockheed Martin lagt ytterligare en beställning och ordervärdet uppskattas till 600 000 SEK. Produkterna används i ett större program för US-Navy kallat BLQ-10. Planen är att BLQ-10 systemet skall finnas ombord på ett stort antal av US Navy’s alla fartyg. I och med att produkten nu finns i både den amerikanska holländska och turkiska flottan så är den därmed också Nato standard kvalificerad. Lockheed Martin har med denna order tagit leverans av ca 40 enheter och behovet ligger kring totalt 300 system bara inom US Navy som är det antal plattformar där BLQ-10 programmet.

– Potentialen i det här projektet bara växer och vi ser detta inte bara som en leverans av produkter utan även möjlighet till kommande support och service intäkter, även om produkten har mycket hög driftsäkerhet, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande på Anders dagen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.