True Heading AB (publ) får hittills största beställningen från Lockheed Martin

Share

True Heading har fått en ny beställning från Lockheed Martin värd 119500 USD.

True Heading har fått en ny beställning från Lockheed Martin. Beställningens värde är på 119 500 USD (med dagens kurs 1 080 000 kr) och är till ett nytt program för US Navy. Detta gör ordern till den största som bolaget erhållit från Lockheed Martin. Levererans ska ske innan årsskiftet. Lockheed Martin har efter denna order öppna offerter för leveranser inom ett år för ytterligare 1 MSEK. Denna vecka leveras också den tidigare beställningen från augusti värd 350000 kr.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.