True Heading AB (publ) får förfrågning på patent

Share

True Heading har via The General Lighthouse Authorities of the United Kingdom and Ireland (GLA) mottagit en förfrågan avseende vårat patent för positionering av fartyg för det internationella sjöfartsmyndigheternas räkning.

True Heading har sedan några år patenterat möjligheten att kunna positionera farkoster via radio som tex AIS utan inblandning av satellit baserade positioneringssystem likt GPS. Tekniken vill nu användas inom sjöfarten för att skapa ett backup system till GNSS (Global Navigation Satellite Systems) vid kustnära navigering. Arbetsnamnet internationellt för det nya systemet är R-Mode och ett större arbete är gjort med att ta fram specifikationer för systemet och förberedande tester har gjorts i EU regi i Danmark, Tyskland och Holland och skall även påbörjas i Kina. R-Mode är utformat så att det tydligt hamnar inom de förutsättningar som vårat patent stipulerar vilket den internationella fyrljus-, sjöfartsverkorganisationen IALA (International Association of Lighthouse Authorities) noterat och nu inlett diskussioner och förhandlingar kring. Tekniken skulle på ett kostnadseffektivt sätt skapa en säkrare sjöfart och ett tydligt komplement till GNSS (bla GPS) som blivit helt dominerande för navigering idag, utan tydliga alternativ och trots flera brister.

– Mycket talar för att den här tekniken verkligen vill användas av många myndigheter för att förbättra sjösökerheten och navigations förmågan på ett kostnadseffektivt sätt. Flera faktorer talar också för en vilja till snabb implementering då ett bra komplement till GNSS (bla GPS) är högt prioriterat. Tekniken har därför potential att utvecklas till en mångmiljonindustri och True Headings patent formar den väsentligaste byggstenen för att kunna göra så, säger arbetande styrelseordförande Anders Bergström.IALA kommer att hålla ett arbetsmöte kring tekniken och hur fortsatt dialog skall ske med oss redan den 19-23 september. Efter det mötet får vi en första indikation på hur diskussionerna med oss kommer att fortgå, även om processer likt dessa kan dra ut på tiden.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.
För mer information se www.trueheading.se, www.seapilot.com  & www.point65.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.