True Heading AB (publ) får EU godkännande av avdelat huvudpatent

Share

True Heading AB har fått ett EU godkännande av ett till huvudpatentet avdelad patentansökan.

True Heading AB meddelar att bolaget fått ett avdelat patent till huvudpatentet kring positionering godkänt inom EU. Ett avdelat patent från ett huvudpatent görs bl.a. för att skydda huvudpatentet och göra detta starkare. Bolaget har också nyligen kontaktats av en känd svensk uppfinnaren som ser likheter med processen kring vårt patent inom den så kallade R-Modetekniken och hur hans patent kring liknande teknik blivit behandlat av tex en svensk myndighet som Sjöfartsverket. Vi ser där också möjligheter att förhoppningsvis få till ett samarbete för att lyfta frågor kring stödet för det lilla bolagets rätt vid patentintrång.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.