True Heading AB (publ) får EU godkännande av avdelat huvudpatent

Share

True Heading AB har fått ett EU godkännande av ett till huvudpatentet avdelad patentansökan.

True Heading AB meddelar att bolaget fått ett avdelat patent till huvudpatentet kring positionering godkänt inom EU. Ett avdelat patent från ett huvudpatent görs bl.a. för att skydda huvudpatentet och göra detta starkare. Bolaget har också nyligen kontaktats av en känd svensk uppfinnaren som ser likheter med processen kring vårt patent inom den så kallade R-Modetekniken och hur hans patent kring liknande teknik blivit behandlat av tex en svensk myndighet som Sjöfartsverket. Vi ser där också möjligheter att förhoppningsvis få till ett samarbete för att lyfta frågor kring stödet för det lilla bolagets rätt vid patentintrång.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.