True Heading AB (publ) får beställning från Lockheed Martin

Share

True Heading har fått den näst största ordern från Lockheed Martin hittills. 

True Heading får igen en återkommande större order från Lockheed Martin, till det så kallade BLQ-10 programmet för USNA. Beställningens värde var vi detta tillfälle 450000 kr och är den hittills näst största i omfattning.

– Vid detta tillfälle utökas leveransen att omfatta även andra projekt utanför BLQ-10 programmet vilket ger ökade möjligheter för oss att ytterligare kunna nå nya marknader, säger Anders Bergström, VD.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.