True Heading AB (publ) dotterbolag Seapilot AB i konflikt med Sjöfartsverket.

Share

Seapilot AB har av Sjöfartsverket erhållit krav på licensintäkter långt över vad bolaget rapporterat som royalty baserat licensunderlag, varför detta kommer att bestridas. 

Seapilot har som en lång följetång försökt att komma till rätta med Sjöfartsverkets licenshantering av sjökort för Sverige. Detta föranledde tidigare bla en anmälan till Konkurrensverket som dock inte kunde hantera frågan ur ett tillgänglighets- och retroaktivt perspektiv.

Nu har Sjöfartsverket, 6 månader sent, fakturerat Seapilot för 2016 års royalty till ett belopp vida överstigande den royalty vi rapporterat som royaltygrundande. Detta innebär att tidigare reserverade kostnader för detta måste skrivas upp med ytterligare 267 800 kr i Seapilot och därmed försämra resultatet för koncernen som helhet.

Kravet från Sjöfartsverket kommer därför att idag bestridas och vi ser i enlighet med avtalet först fram emot att inom 30 dagar hitta en lösning på problemet i dialog. Kan så inte ske kommer ärendet att kunna behöva behandlas i en civilrättslig process och därvidlag avser Seapilot väcka skadeståndskrav överstigande Sjöfartsverkets fordran, för förlorade intäkter utifrån sämre villkor än andra aktörer på marknaden sedan 2013.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.