True Heading AB (publ) beviljas patent

Share

True Heading AB (publ) har beviljats ett patent inom AIS tekniken med potential inom främst militära- och nationella säkerhetsapplikationer.

True Heading har nu beviljats patent för en metod för att med hög noggrannhet kunna tidsbestämma mottagning av AIS meddelanden eller andra binärkodade radiomeddelanden.

I korthet handlar patentet om att tidsbestämma när ett radio-meddelande tas emot för att därefter beräkna avståndet till sändaren. Med flera mottagare kan man då bestämma positionen på den aktuella sändaren. Metoden är speciellt användbar för att verifiera att ett fartygs position är den korrekta.

Patentet kommer att lösa en rad olika problem. Det höjer bland annat säkerheten i AIS systemet genom att kunna verifiera positionen på de fartyg som sänder. Med hjälp av den patenterade tekniken kan felaktiga och falska positionssändningar snabbt lokaliseras för åtgärd ihop med andra sensorer.

Detta är en viktig del i kontrollen av AIS miljön som dagligen tillförs moment som kan störa den och som ur både ett sjösäkerhetsperspektiv och nationell säkerhetsperspektiv måste kunna övervakas.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.