True Heading AB (publ) avyttrar sitt holländska intressebolag

Share

True Heading har sålt sitt femtioprocentiga innehav i det holländska intressebolag som del i den pågående strukturaffären med Gigger AB.

True Heading AB har idag kommit överens om att avyttra sin del i det med Shiptron Holding B.V. gemensamt ägda intressebolaget True Heading NL B.V. Affären genomförs med omedelbar verkan och ger True Heading direkta intäkter på totalt 29 000 € i form av betalning av ej tidigare betalda kundfordringar och återbetalning av det upptagna aktiekapitalet om 9000 € i sin helhet. Shiptron Holding B.V. övertager därmed bolaget i sin helhet och inga ytterligare förehavanden föreligger därefter mellan bolagen. True Heading NL B.V. byter också namn till Shiptron Group B.V.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.