True Heading AB (publ) avyttrar sitt holländska intressebolag

Share

True Heading har sålt sitt femtioprocentiga innehav i det holländska intressebolag som del i den pågående strukturaffären med Gigger AB.

True Heading AB har idag kommit överens om att avyttra sin del i det med Shiptron Holding B.V. gemensamt ägda intressebolaget True Heading NL B.V. Affären genomförs med omedelbar verkan och ger True Heading direkta intäkter på totalt 29 000 € i form av betalning av ej tidigare betalda kundfordringar och återbetalning av det upptagna aktiekapitalet om 9000 € i sin helhet. Shiptron Holding B.V. övertager därmed bolaget i sin helhet och inga ytterligare förehavanden föreligger därefter mellan bolagen. True Heading NL B.V. byter också namn till Shiptron Group B.V.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.