True Heading AB (publ) anmäler Sjöfartsverkets upphandling av lotssystem till Förvaltningsrätten

Share

True Heading AB (publ) har anmält den av Sjöfartsverket nu avslutade upphandlingen kring ett nytt navigationssystem för svenska lotsar till Förvaltningsrätten i Linköping.

True Heading fick som tidigare meddelat besked att Sjöfartsverket ej går vidare med utvärderingen eller upphandlingen av Seapilot som framtida lösning för verkets lotsar. Eftersom vi ser att det finns ett antal frågetecken kring upphandlingen och processen hur den specifikation som låg till underlag för upphandlingen tillkommit, väljer vi att anmäla upphandlingen till Förvaltningsrätten för granskning.

Vi menar som tidigare kommunicerats att specifikationen från början varit inriktad mot det bolag som nu vunnit, Shakhalin, LLC. Samtidigt har Shakhalin, LLC givits möjlighet att främst innan men möjligen även under upphandlingen i direkt dialog med Sjöfartsverket bygga upp den funktionalitet som krävts, vilka inga andra aktörer givits möjlighet till.

Vi ser inte att Sjöfartsverket ska kunna utveckla system i nära koppling till en aktör utan att det i sådant fall måste ske på kommersiellt likvärdiga grunder för alla. Många upphandlingar blir också i slutänden dyrare för skattebetalarna om bara ser till pris och inte kvalitet.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.