True Heading AB (publ) anlitar KSSS fd. klubbdirektör Johan Hedberg för att utveckla USA verksamheten.

Share

True Heading har beslutat att anlita KSSS före detta klubb-direktör Johan Hedberg för att utveckla våran verksamhet i USA med målsättning att inom 6 månader nå över 100 000 nya användare på den amerikanska marknaden.

True Heading kommer att från februari 2017 anlita Johan Hedberg som ansvarig för att utveckla vår verksamhet i USA. Johan kommer närmast från rollen som klubbdirektör för KSSS där han framgångsrikt utvecklat KSSS verksamhet inom flera områden men också skapat ett starkt internationellt nätverk inom båtnäringen. Johan har sedan innan ett bevisat trackrecord inom entreprenörskap och företagsamhet bl.a. som VD för Nordic Kitchen Group, Harvest sportswear, Eurobrand och Interactive Performance. Bland erfarenheterna ligger också ett antal startup som Johan framgångsrikt varit med och byggt upp. Utbildad är Johan vid Stockholms Universitet med en dubbel examen i marknadsföring och ekonomi. Utöver detta har Johan en framgångsrikt egen karriär som seglare på elitnivå och som coach för australiensiska laget vid OS 1986.

”Vi ser fram emot att få med någon med så stor erfarenhet och med ett etablerat nätverk i USA som Johan har, i vårat lag”, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.