True Heading AB (publ) anlitar KSSS fd. klubbdirektör Johan Hedberg för att utveckla USA verksamheten.

Share

True Heading har beslutat att anlita KSSS före detta klubb-direktör Johan Hedberg för att utveckla våran verksamhet i USA med målsättning att inom 6 månader nå över 100 000 nya användare på den amerikanska marknaden.

True Heading kommer att från februari 2017 anlita Johan Hedberg som ansvarig för att utveckla vår verksamhet i USA. Johan kommer närmast från rollen som klubbdirektör för KSSS där han framgångsrikt utvecklat KSSS verksamhet inom flera områden men också skapat ett starkt internationellt nätverk inom båtnäringen. Johan har sedan innan ett bevisat trackrecord inom entreprenörskap och företagsamhet bl.a. som VD för Nordic Kitchen Group, Harvest sportswear, Eurobrand och Interactive Performance. Bland erfarenheterna ligger också ett antal startup som Johan framgångsrikt varit med och byggt upp. Utbildad är Johan vid Stockholms Universitet med en dubbel examen i marknadsföring och ekonomi. Utöver detta har Johan en framgångsrikt egen karriär som seglare på elitnivå och som coach för australiensiska laget vid OS 1986.

”Vi ser fram emot att få med någon med så stor erfarenhet och med ett etablerat nätverk i USA som Johan har, i vårat lag”, säger Anders Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.