Syncro skalar upp med Epinova för Optimizely

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Epinova AB, primärt för plattformen Optimizely.

Syftet med detta potentiella strategiska partnerskap är att skapa och tillhandahålla ett integrerat system där e-handlare kan urskilja när en influencer har engagerat sig i deras butik. Den innovativa lösningen kommer att underlätta starkare relationer med viktiga influencers och därigenom förbättrad marknadsföring. Tanken är att funktionaliteten ska marknadsföras och säljas av såväl Collabs som Epinova.

 

”Collabs-plattformen fortsätter att röna stort intresse. Vi har redan flera direktkunder som ser värdet av en transparent plattform för influencer marketing och vi har partneravtal på gång med ett antal medie- och reklambyråer som snabbt gör att vi når ännu bredare. Med det här samarbetet går vi ännu ett steg längre. Det här är ett strategiskt tekniksamarbete som på allvar gör att vi kan utnyttja den skalbarhet vi ser i plattformen.” säger Ebbe Damm, VD Syncro Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Om Epinova

Epinova AB är Nordens ledande aktör inom webbplatser, e-handelslösningar, intranät och portaler med hjälp av Optimizely-plattformen. Epinova hjälper sina kunder att ta fram prisbelönta lösningar och är en del av den skandinaviska byrågruppen NOVA Consulting Group. NOVA består av olika specialistföretag som tillsammans bildar ett brett och tvärfunktionellt utbud av marknadsförings- och digitala tjänster. 

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.