Syncro samarbetar med Cappy för flexiblare influencer-betalningar

Share

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med fintech-bolaget Cappy AB för att stärka betalningslösningen i influencer marketing-plattformen Collabs. Genom samarbetet får influencers som använder Collabs ökad ekonomisk flexibilitet genom omedelbar tillgång till intjänad provision.

”Collabs är i absolut framkant vad gäller influencer marketing. Vi är glada att inleda ett samarbete med Collabs för att bistå dem i deras tillväxtresa och att tillföra finansiell flexibilitet till deras användare i en tid där tillgång till intjänade pengar är viktigare än någonsin. Collabs är betrott av välkända varumärken och har en plattform som nu blir ännu mer attraktiv för influencers att ansluta sig till. Vi ser fram emot att vara en del av detta”, säger Andreas Hallingström, vd för Cappy.

 

“Vårt mål är att göra Collabs-plattformen så användbar som möjligt för de influencers som är en del av vårt nätverk. Cappy har visat att anställda ökar produktiviteten och är mer motiverade när de har möjlighet att få tillgång till sina intjänade löner direkt när de behöver det. Det här är bara det senaste exemplet på att Syncro försöker säkerställa att Collabs erbjuder vad marknaden vill ha”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncros dotterbolag WeAreCube (CUBE) är en ledande byrå inom influencer marketing och sociala medier.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.