Syncro lanserar Collabs Marketplace med Adtraction

Share

Syncro Group lanserar idag Collabs Marketplace, en plattform som ger influencers möjlighet att välja varumärkespartnerskap med stöd av Syncros SaaS-plattform Collabs. Marketplace lanseras i samarbete med Adtraction som är ledande i Norden inom digital marknadsföring via partners och ligger i skärningspunkten mellan de snabbt växande sektorerna influencer marketing och affiliate/partner-marknadsföring.

"Denna lansering tillsammans med Adtraction är ett stort steg. Collabs Marketplace är utformad som en effektiv brygga mellan influencers och varumärken, och erbjuder ett transparent och konkurrenskraftigt ramverk för betalning. Marknadspotentialen enbart i Sverige är betydande, vi räknar med att den är runt 50 miljoner kronor, och vi förväntar oss att Marketplace blir ett värdefullt tillskott till våra intäkter", säger Ebbe Damm, vd för Syncro.

 

Collabs Marketplace kan garantera konkurrenskraftiga provisioner för influencers och dra fördel av den betydande potentialen hos affiliate/partner-marknadsföring inom ekosystemet för influencers. Satsningen på Marketplace är en integrerad del av Collabs strategi att vara ledande inom lösningar som förenklar för influencers och varumärken.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.