Syncro Groups VD Magnus Winterman kommenterar bokslutskommunikén för år 2021 tillsammans med dotterbolaget CUBEs VD Olof Lindblom onsdagen den 16 februari kl.08.30.

Share

Hör Magnus Winterman, VD och koncernchef för Syncro Group, tillsammans med

Olof Lindblom, VD CUBE, kommentera bokslutskommunikén för Syncro Group gällande år 2021 i Infront Direkt Studios.

 

Bokslutskommunikén publiceras den 16 februari kl.08.00.

 

Länk till sändningen: https://www.youtube.com/watch?v=OdcXSTzA-2k

 

En bild som visar person, vägg, person, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Olof Lindblom                        Magnus Winterman

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, VD och koncernchef

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Om Syncro Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.