Syncro Groups dotterbolag CUBE utökar partnerskapet med global dryckesleverantör till 4,8 miljoner kronor för 2024

Share

Syncro Groups dotterbolag WeAreCube (CUBE), en ledande aktör inom influencer marketing och sociala medier, meddelar att CUBEs partnerskap med en framstående global dryckesleverantör utökas. Det nya avtalet som är värt 4,8 miljoner kronor täcker hela 2024 och inkluderar fortsatt fokus på strategisk influencer marketing med fortsatt satsning på TikTok och Instagram.

Under 2023 har CUBE framgångsrikt lanserat och utvecklat kundens TikTok-kanal, vilket resulterat i en betydande ökning av engagemang och varumärkesnärvaro. Dessa framsteg har varit en nyckelfaktor i att förlänga och utöka partnerskapet till det nya avtalet.

 

“Vårt team är entusiastiska över möjligheten att fortsätta vårt samarbete med denna globala aktör. Vårt arbete med att bygga upp deras TikTok-kanal under hösten har visat sig vara exceptionellt framgångsrikt. Vi ser fram emot att bygga vidare på denna framgång under 2024”, säger Christoffer Bergmann, COO/grundare av CUBE.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Bergmann, COO WeAreCube

Telefon:  073 708 20 20

E-post:  christoffer.bergmann@wearecube.se

 

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.