Syncro Groups dotterbolag CUBE utökar partnerskapet med global dryckesleverantör till 4,8 miljoner kronor för 2024

Share

Syncro Groups dotterbolag WeAreCube (CUBE), en ledande aktör inom influencer marketing och sociala medier, meddelar att CUBEs partnerskap med en framstående global dryckesleverantör utökas. Det nya avtalet som är värt 4,8 miljoner kronor täcker hela 2024 och inkluderar fortsatt fokus på strategisk influencer marketing med fortsatt satsning på TikTok och Instagram.

Under 2023 har CUBE framgångsrikt lanserat och utvecklat kundens TikTok-kanal, vilket resulterat i en betydande ökning av engagemang och varumärkesnärvaro. Dessa framsteg har varit en nyckelfaktor i att förlänga och utöka partnerskapet till det nya avtalet.

 

“Vårt team är entusiastiska över möjligheten att fortsätta vårt samarbete med denna globala aktör. Vårt arbete med att bygga upp deras TikTok-kanal under hösten har visat sig vara exceptionellt framgångsrikt. Vi ser fram emot att bygga vidare på denna framgång under 2024”, säger Christoffer Bergmann, COO/grundare av CUBE.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Bergmann, COO WeAreCube

Telefon:  073 708 20 20

E-post:  christoffer.bergmann@wearecube.se

 

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.