Syncro Groups dotterbolag CUBE utnämns till strategisk och kreativ partner för KEVIN.MURPHY Global

Share

Syncro Group AB:s (publ) dotterbolag CUBE utnämns till strategisk och kreativ partner till australiensiska KEVIN.MURPHY, marknadsledare och pionjär inom professionell hårvård. För att stärka sin varumärkesinvestering inom B2C, anlitas CUBE för att stödja varumärkets digitala närvaro via influencer marketing strategi som inkluderar både Instagram och TikTok. Samarbetet inleds under första kvartalet 2023 med initialt fokus på den amerikanska och australiensiska marknaden.

“Efter en noggrann urvalsprocess har vi valt CUBE som partner för kommande produktlanseringar då de visat på hög nivå av kreativ höjd, en god förståelse för vårt varumärke, våra affärsmål och hur dessa kan förstärkas ytterligare genom strategisk influencer marketing. Genom att addera Collabs plattform i samarbetet skapas möjligheten att samla både strategi och taktisk inriktning från ett och samma ställe – oavsett marknad.” säger Rasmus Møller Haarbye, Global Digital Director, KEVIN.MURPHY.

 

Partnerskapet påbörjas under första kvartalet 2023 och inledningsvis fokuserar man på de amerikanska och australiensiska marknaderna med möjlighet för KEVIN.MURPHY att ta ut materialet i egna kanaler både lokalt och globalt.

 

‘’Vi är väldigt glada över det stora förtroende som vi fått från KEVIN.MURPHY. Det är en kund som kräver en grundlig fingertoppskänsla när det kommer till innehåll och profilval i relation till deras etablerade och exklusiva positionering på marknaden. Att kunna arbeta kreativt, storskaligt och på global nivå där kombinationen av CUBE’s byråverksamhet och Collabs plattform utgör ett helhetskoncept är helt i linje med hur vi utvecklat vårt globala erbjudande och där vi ser att vi fyller ett tomrum som marknaden efterfrågat.’’ säger Denise Mehta, Head of Brand Solutions, CUBE.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Bergmann, COO WeAreCube AB

Telefon: 073 708 20 20

E-post: christoffer.bergmann@wearecube.se

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon: 076 174 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.