Syncro Groups dotterbolag CUBE ingår ett preferred partner avtal över 5 marknader med globalt detaljhandelsbolag

Share

Syncro Group AB:s (publ) dotterbolag CUBE ingår ett preferred partner avtal gällande influencer marketing med ett globalt detaljhandelsbolag med säte i Sverige. Avtalet löper över 12 månader och inleds omgående. Uppdraget sträcker sig över fem marknader och omfattar strategi, upphandling samt projektledning och möjliggörs via Collabs nya plattform.

Detaljhandelsbolaget är hittills verksamma på 74 marknader varav 53 är onlinemarknader. I bolagets skönhetssegment finns ett brett urval av makeup, hårprodukter och hudvård. CUBE vinner uppdraget som strategisk partner för influencer marketing inom skönhetssegmentet i Sverige, Danmark, Norge, Italien och Tyskland.

 

“Vi är otroligt glada över det stora förtroende vi fått från ett så etablerat och starkt varumärke. En spännande kund på många sätt, främst för att vi får möjlighet att nyttja hela vårt influencer marketing erbjudande där Cube’s byråverksamhet kombinerat med Collabs teknik möjliggör samarbetet under 2023.” säger Fanny Askerfors, Brand partnership & strategist CUBE

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Bergmann, COO WeAreCube AB

Telefon: 073 708 20 20

E-post: christoffer.bergmann@wearecube.se

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon: 076 174 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.