Syncro Groups Division Influencer Marketing tecknar omfattande kundavtal med Storytel Sverige

Share

Syncro Groups Division Influencer Marketing, bestående av företagen Collabs och Cube, har tre veckor efter lanseringen av sitt gemensamma erbjudande i marknaden vunnit en upphandling med Storytel Sverige där divisionen etablerar ett årsavtal avseende influencer marketing för Storytel under 2022.

Syncro Groups Division Influencer Marketing består av SaaS-bolaget Collabs och fullservicebyrån Cube. De båda företagen förvärvades var för sig av Syncro Group under 2021 och har tagit fram ett gemensamt marknads- och kunderbjudande som lanserades i slutet av januari 2022. Redan nu, knappt en månad in i samarbetet, kan Syncro Group meddela att divisionen ingått ett första omfattande årsavtal med ljudboksföretaget Storytel i Sverige.

 

“Vi är oerhört stolta över att Storytel, efter en noga genomförd urvalsprocess, valt oss som strategisk partner för sin influencer marketing-satsning under 2022. Storytel är på många sätt en drömkund för vår division då deras ambitioner med kommande influencer marketing-satsning, spelar mot hela den bredd Collabs och Cube tillsammans nu under det gemensamma divisionsparaplyet kan erbjuda våra kunder.” säger Fredrik Grufvisare VD på Collabs. 

 

Avtalet mellan Storytel Sverige, Collabs och Cube sträcker sig från dagens datum till slutet av 2022, med en hög frekvens av samarbeten, nedslag och kampanjer. 

 

“Vi är otroligt glada över att nu inleda ett samarbete med Collabs och Cube. Strategisk, kreativ och smart marknadsföring är en stor och viktig del för Storytels positionering på marknaden. I år ser vi fram mot att utveckla Storytels satsning på influencer marketing än mer och i det arbetet kommer vårt nya samarbete med Collabs och Cube vara en viktig del i att nå våra högt satta mål.” säger Maria Sörnell, Marknadschef på Storytel.

 

Division Influencer Marketing inom Syncro Group blev fullbordad i samband med förvärvet av Cube under november 2021. Samverkan mellan Collabs och Cube påbörjades under december och i slutet av januari lanserades divisionens gemensamma erbjudande.      

 

“Det är tillfredsställande att se hur väl våra bolag inom Division Influencer Marketing funnit varandra och att de nu samarbetar med ett kraftfullt gemensamt marknadserbjudande. Vi är alla väldigt glada över att få välkomna en så fin kund som Storytel till gruppen.” säger Magnus Winterman, VD Syncro Group, och fortsätter “Jag ser verkligen positivt på samarbetet och tillväxten i vår Division Influencer Marketing som tidigt in på året ser ut att överträffa mina förväntningar. Med detta i ryggen är jag än mer övertygad om att vi står inför en otroligt fin tillväxtresa under året.”

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Collabs AB

Fredrik Grufvisare, VD

Telefon: 0793 49 59 15

E-post: fredrik@collabs.se

 

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.