Syncro Group utser Ebbe Damm till VD

Share

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (“Syncro”) utser Ebbe Damm till VD för att leda bolaget in i en ny fas med lönsamhet i fokus. I samband med detta lämnar VD Magnus Winterman bolaget. Ebbe Damm lämnar rollen som styrelseordförande men kvarstår som styrelseledamot. Styrelseledamot Ronny Elenius tar över som styrelseordförande. Förändringarna genomförs omgående.

“Styrelsen har sedan i somras arbetat fram en ny riktning för Syncro som innebär ett förtydligande av vår verksamhet, hur vi kommunicerar och vilka målsättningar vi har. Vi arbetar för att ta en ny position på marknaden och att göra det med lönsamhet i fokus. Jag ser fram emot att leda denna nysatsning med starkt stöd från övrig styrelse. Jag vill tacka Magnus för hans insatser för Syncro”, säger Ebbe Damm, nytillträdd VD för Syncro.

 

 

“Jag är nöjd att kunna lämna över till Ebbe som besitter alla kvaliteter för att leda den nya satsningen. Mitt arbete har varit att integrera våra förvärvade bolag enligt plan. Ett uppdrag som nu är slutfört och jag ser fram emot att följa bolaget från sidlinjen som aktieägare”, säger Magnus Winterman, avgående VD för Syncro.

 

Ebbe Damm, född 1969, är en erfaren ledare och entreprenör med internationell erfarenhet med ett tydligt värdeskapande i fokus. Ebbe Damm, grundare av Collabs AB som förvärvades av Syncro under 2021, är en av Syncros större aktieägare, privat och genom bolag samt medlem i Syncros styrelse sedan 2021.

 

Ronny Elénius, född 1976, har mångårig erfarenhet som senior rådgivare, investerare samt en omfattande karriär i ledande befattningar. Ronny Elénius har tidigare varit medlem i dotterbolaget WeAreCube ABs styrelse och är medlem i Syncros styrelse sedan 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon: +46 70 546 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

Ronny Elénius, styrelseordförande Syncro Group

Telefon: +46 70 555 05 60

E-post: ronny@elenius.com

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022, kl. 08:30.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.