Syncro Group tecknar avtal med AdOn Media Nordic AB

Share

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med AdOn Media Nordic AB (AdOn), en ledande mediebyrå specialiserad rådgivning samt att skapa och driva mediekampanjer.

Genom avtalet tillgängliggörs Collabs plattform för samtliga anställda på AdOn vilket innebär att AdOns kunder kan tillgodose sina mediebehov på ett och samma ställe. Avtalet kombinerar Syncros spetskompetens inom strategisk influencer marketing och AdOns mångåriga expertis inom mediekampanjer till ett starkt och brett slutkundserbjudande.

 

”Syncros samlade koncept för influencer marketing fortsätter att röna stort intresse. Detta partneravtal gör att vi utnyttjar den skalbarhet vi ser i Collabs-plattformen samtidigt som AdOn kan dra nytta av CUBEs expertis i att skapa och utföra effektiva influencer-strategier. Genom partneravtal med PR-, reklam- och mediebyråer som AdOn når vi snabbt väldigt brett”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro.

 

"Genom detta avtal välkomnar AdOn Syncro som en av sina föredragna partners för influencer marketing, där vi ser fram emot att samarbeta kring kampanjer för AdOns kunder. Influencer marketing är en allt viktigare del av mediestrategier och fortsätter att växa. Vi som byrå märker en stor ökning i efterfrågan från marknaden och tillsammans med Syncros helhetslösning anser vi att vi ligger i framkant för att möta kundernas behov. Vår målsättning med samarbetet är att öka vår affär inom influencer marketing vilket möjliggörs genom vårt fantastiska team och Syncros gedigna expertis”, säger Daniel Eriksson, vd för AdOn.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.