Syncro Group meddelar ny tillväxtstrategi

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har antagit en ny tillväxtstrategi för att på bästa sätt ta vara på skalbarheten i Bolagets unika AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs. Genom att utveckla försäljningen i tre kanaler räknar Syncro Group med att öka tillväxten och nå lönsamhet 2024.

Syncro Groups egenutvecklade plattform Collabs är en AI-driven, all-inclusive-lösning för influencer marketing för effektivare kampanjhantering – från val av influencer till resultatanalys. Plattformen har bland annat unik funktionalitet för utbetalningar. Syncro Groups tillväxtplan innebär att bolaget utnyttjar sin teknologiplattform och expertis för att rikta sig till tre nyckelsegment i Sverige och internationellt; direkta kunder, strategiska partners och plattformsleverantörer.

 

Collabs har en bred bas av direkta kunder som använder plattformen för sin influencer marketing. Direktkunderna är allt från start-ups till globala bolag med hög global närvaro. Vid behov kan Syncro också erbjuda konsulthjälp från sitt team av ledande specialister inom influencer marketing. 

 

Syncro Groups andra viktiga försäljningskanal går via strategiska partneravtal med medie- och reklambyråer, som i sin tur använder plattformen för sina kunder, vilket gör att skalbarheten ökar markant. Syncro har redan säkrat flera avtal och har flera pågående diskussioner med potentiella partners.

 

Utöver detta kommer Syncro Group att etablera teknikpartnerskap med stora globala plattformsleverantörer som integrerar Collabs i sina erbjudanden för att komplettera exempelvis e-handelsplattformar med Collabs unika transparenta funktionalitet för influencer marketing. Strategiska partneravtal och teknikpartnerskap är avgörande för att ytterligare skala Collabs till varumärken runt om i världen.

 

”Genom avtal med flera direktkunder har vi bevisat styrkan i vårt unika erbjudande som maximerar avkastningen på kundernas kampanjer. Nu tar vi nästa steg genom strategiska partneravtal och även rena teknikavtal för att fullt ut tillvarata skalbarheten i vår unika tekniska plattform. Vi märker ett ökat marknadsintresse för Collabs och genom fokus på försäljning genom våra tre kanaler och god kostnadskontroll ser vi att vi kommer att uppnå god lönsamhet under kommande år.” säger Ebbe Damm, VD för Syncro Group.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Om Collabs-plattformen

Collabs är en transparent, AI-driven, heltäckande SaaS-plattform för influencer marketing. Den är utformad för att effektivisera kampanjhantering och maximera ROI. Genom plattformen kan marknadsföringsstrategier utvecklas, genomföras, effektiviseras och optimeras, och betalningar till influencers kan automatiseras. Användare kan på ett enkelt och flexibelt sätt göra allt från att knyta till sig specifika influencers till att hantera kampanjer och få fram data och insiktsfull analys över hur kampanjerna presterat. Därigenom erhålls bästa möjliga utväxling på den investering som görs. Plattformen gör det möjligt för alla bolag att driva internationella influencer marketing-kampanjer.

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.