Syncro Group lanserar nytt varumärke och kraftsamlar mot snabbväxande marknader

Share

Syncro Group lanserar idag sitt nya varumärke och vision för att positionera sig i den globala influencer marketing-marknaden som bedöms växa med 21 procent 2022 och nå 16,4 miljarder dollar i tillägg till den snabbt växande gig-marknaden.

 

portrait of two people

 

”Vi är väldigt glada över att lansera nya Syncro idag. Vi har ett nytt ledarskap på plats, en ny varumärkesidentitet, en ny kommunikationsplan och en ny vision som sammansvetsar alla våra bolag. Vi har lagt mycket tid och kraft på att skapa förutsättningar för en ny positionering med ett erbjudande som säkerställer att vi har fantastiska tech-plattformar redo att leverera ännu mer kundnytta i en global marknad, flera år framåt. Vi avser fortsätta att skapa tillväxt med lönsamhet som vårt primära mål.” säger Ebbe Damm, VD Syncro.

 

Under 2022 spenderade Syncro majoriteten av sina resurser på att utveckla Collabs nya SaaS-plattform.

 

”Traditionella medier förlorar effektivitet, tydligt visat genom att de största varumärkena omfördelar sina marknadsföringsinvesteringar gentemot sociala medier och mot personer med inflytande och förmåga att leverera räckvidd till specifika målgrupper. Collabs nya plattform möjliggör en global influencer marketing-position för Syncro och vi har redan flera av de största varumärkena i världen som kunder inom vårt samlade erbjudande. Vi räknar med att driva marknadsföringsaktiviteter överstigande 100 MSEK från 10 olika marknader enbart via Collabs plattform under 2023.” säger Olof Lindblom, CMO Syncro.

 

Nästan 30 procent av ny näringsverksamhet är kopplad till gig-ekonomin, där cirka fem procent av den svenska arbetskraften agerar inom gig-ekonomin varje dag. Med Collabs nya plattform möjliggörs samarbeten mellan varumärken och influencers i ett globalt sammanhang. Syncro stärker sin position ytterligare genom erbjudandet via Gigger, vilket skapar ytterligare synergier mellan bolagen inom Syncro. Syncro ger varumärken och personer större möjligheter att växa inom den nya digitala ekonomin.

 

Mer information om vårt nya varumärke och vision finns på vår hemsida: www.syncro.group

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Ebbe Damm, CEO Syncro Group

Telefon: +46 70 546 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon: +46 76 174 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

Om Syncro

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B. Vi investerar i verksamheter som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech.

Källa: Influencer Marketing Hub

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.