Syncro Group lanserar Collabs Freemium och Collabs Payout – en global infrastruktur för influencer marketing

Share

Syncro Group (publ) meddelar att Collabs nya 360 plattform lanseras som freemium tillsammans med fintech-tjänsten Collabs Payout i början av 2023. Genom att först tillföra värde genom en fri plattform (Collabs Freemium) kan bolaget ta en transparent avgift baserad på transaktionerna (Collabs Payout) i plattformen. Strategin är att göra Collabs till en infrastruktur för branschen där företag som Zoom stått som förebild.

 

 

I augusti lanserades Collabs nya plattform – ett “Google för influencer marketing” som baseras på bolagets unika AI-baserade sökfunktion. Nu blir samtliga funktioner i plattformen gratis för alla plattformsanslutna varumärken. De kan därmed effektivisera sitt arbete eftersom Collabs Payout sömlöst sköter all hantering avseende transaktioner mellan varumärken och kreatörer.

 

”Med Collabs Payout automatiseras samtliga faktureringsflöden mellan företag och kreatörer, vilket kraftigt gynnar de aktörer som är anslutna till plattformen. Istället för att spendera tid med att matcha faktureringsunderlag, kan användare nu fokusera på att skapa smarta effektiva influencer marketing-kampanjer, trots kärvare makroekonomiska förutsättningar.”, säger Fredrik Grufvisare, VD Collabs AB.
 

”Influencer marketing förväntas växa med 47% globalt under nästa år trots det ekonomiska klimatet och vi lanserar nu en unik produkt i en väldigt bra timing. När pandemin slog till med full kraft under 2019 skapades nya förutsättningar för företag som Zoom att etablera sin tjänst som en infrastruktur för digitala möten. Vi ser nu en möjlighet att göra en liknande resa inom influencer marketing där vi snabbt kan nå ut med vårt erbjudande till många kunder på kort tid. Vi skalar genom att först tillföra värde till våra kunder genom en fri plattform och sedan tar vi en transparent fee baserad på transaktionerna i plattformen där ’Collabs Payout’ agerar som motor.” säger Olof Lindblom, CMO Syncro Group och grundare av Cube.

 

Lanseringen av Collabs Freemium och Collabs Payout kommer att ske i början av 2023.

Planerna med att göra Collabs plattform licensfri för användare har funnits med sedan start. Vi har under en längre tid analyserat marknaden och det ekonomiska klimatet och vi vet att varumärken nu håller hårdare i sina medie-budgetar, ser över sina licenskostnader och lägger stor vikt vid att kunna påvisa ROI när de väl investerar i media. Vi släpper därför Collabs som en licensfri produkt som är utvecklad för att maximera ROI inom influencer marketing under en period där investeringarna inom vårt segment ökar. Vi vill inte låsa in vår tjänst bakom licens utan skapa en infrastruktur för hela branschen.” säger Fredrik Grufvisare, VD Collabs AB.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: 0705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO

Telefon: 0761 74 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.