Syncro Group anlitar Mangold Fondkommission som likviditetsgarant

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) som likviditetsgarant. Avtalet träder i kraft omedelbart.

Syncro Group anlitar Mangold som likviditetsgarant. Mangold kommer att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk kring likviditetsgaranti.

 

Syftet med likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

 

”En likviditetsgaranti är ett sätt för oss att värna om såväl befintliga som nya potentiella aktieägare genom att skapa förutsättningar för ökad handel, tillförlitlig värdering och därmed göra aktien mer investeringsbar.” säger Ebbe Damm, VD Syncro Group.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: 0705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group
Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att Bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Centra Technology AB, en plattform för globala modevarumärken såsom Djerf Avenue, Stronger, Craft, Stiga & Eton. Det primära målet är att integrera insikter om influencer marketing i Centras e-handelslösningar.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget"), som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett letter of intent (LOI) avseende ett strategiskt partnerskap med Epinova AB, primärt för plattformen Optimizely.