Syncro Group AB VD-BREV JANUARI 2022

Share

Stafettpinnen är överlämnad och jag har tagit emot den med stor ödmjukhet med siktet fullständigt inställt på att tillsammans med vårt fantastiska team fortsätta utveckla verksamheten och exekvera på alla de mål som är uppsatta för Syncro Group!

 

En bild som visar person, utomhus, person, kostym

Automatiskt genererad beskrivning

Bild: Magnus Winterman, VD Syncro Group AB

Jag har under 2021 tillsammans med min företrädare och bolagets grundare Claes Persson, och väldigt kompetenta medarbetare runt oss, varit involverad och delaktig i flertalet delar av vårt bolagsbygge. Att jag nu fått möjligheten att fortsätta påverka och leda Syncro Group som VD och koncernchef är en uppgift jag är mycket stolt, glad och inspirerad av att ta mig an. Jag har hela tiden haft stor övertygelse om att Syncro Groups affärsidé och vision varit helrätt med satsningar på bolag inom tillväxtmarknader. I våra kvartalsrapporter har vi vid varje tillfälle bevisat att satsningen går enligt plan och där våra bolag inom gruppen levererar resultat med tillväxtkurvor som pekar i rätt riktning.

Jag känner mig helt konfident med att som främsta uppgift fortsätta på den inslagna vägen och att leda Syncro Group mot målen med bolagets uttalade vision som grund vilken vi vid ett flertal tillfällen har kommunicerat. Visionen ligger fast och tål att upprepas:

”Vi skall med lägsta möjliga risk växa genom förvärv, genom att etablera oss i fler länder, genom att skapa nya affärer via synergieffekterna som uppstår mellan våra dotterbolag, och att genom detta åtnjuta en kraftigt ökande värdetillväxt.”

Syncro Groups tillväxtstrategi 

Under 2021 har grunden lagts att stödja bolagets tillväxtstrategi där förvärv av bolag i tillväxtmarknader och vars tjänsteutbud kan säljas genom SaaS-lösningar (software as a service) är i fokus och som placerats in i divisionerna:

  • Gig Economy
  • Influenser Marketing
  • Online Recruiting

I divisionen Gig Economy:

Gigger AB som har en av marknadens mest avancerade gig-plattformar och där giggare (egenanställda) genom Gigger AB fakturerar sina kunder/uppdragsgivare utan att ha ett eget företag samt där uppdragsgivare kan söka efter och hitta uppdragstagare och vice versa.

I divisionen Influenser Marketing:

Collabs AB är en Influencer Marketing-plattform där micro-influencers är basen i uppläggen. Byrån grundar sig i en kombination av ”kreativitet och data i ett” där man genom en egenutvecklad SaaS-plattform ger möjlighet att hantera hela kampanjprocessen från a-ö under ett tak. 

Plattformen ger kunderna förutom en möjlighet att upptäcka miljontals influencers världen över genom ett AI-drivet verktyg även möjligheten att samla allt administrativt på ett ställe; från bokningar, godkännande av innehåll och publiceringar till slutrapport och analys samt hela fakturahanterings-processen. 

WeAreCube AB (”CUBE”) driver Nordens främsta Influencer Marketing-byrå med verksamhet i Sverige och Danmark. Bolagsgruppen CUBE består även av dotterbolaget RevRelations som är en digital marknadsplats för affiliatemarknadsföring. CUBE hjälper flera av världens starkaste varumärken med helhetsstrategier inom ”people based marketing” på nordisk basis och har som mål att vara marknadsledande inom sitt segment.

I tillägg ska CUBE genom att transformera vissa av sina tjänster att förmedlas genom Collabs AB:s SaaS-plattform uppnå synergieffekter som får full effekt under verksamhetsåret 2022.

I divisionen Online Recruiting:

Happyr AB är Syncro Groups första förvärv inom divisionen Online Recruitment. Happyr har som vision att alla individer ska kunna hitta ett arbete där de trivs, kan uppnå sin fulla potential och bli framgångsrika för sin arbetsgivare. Happyr har sedan 2012 utvecklat metoder och användarvänliga, smarta, digitala verktyg för en värdegrundsbaserad, fördomsfri och lärande rekryteringsprocess. En tydligt definierad process som bygger på när vi använder vår mänskliga intelligens och när vi ska använda den digitala intelligensen, numera ofta i form av AI och maskininlärning.

Nu växlar vi upp!

Våra förvärvade bolag som ingår i Syncro Group har levererat enligt plan vilket redovisats i våra kvartalsrapporter och ska under 2022 växla upp ytterligare genom att vi effektiviserar och säkerställer leveransen av deras tjänster både genom SaaS-plattformar och direkta kundbearbetningar. Syncro Group har med förvärvade bolag tillskansat sig ytterst kompetent personal med nyckelkompetens inom varje division. I tillägg har vi under 2021 byggt upp stabsfunktioner som tillför gruppens bolag stöd inom Marketing, IT-utveckling, HR och Finance.

Vi har rustat bolaget för internationell expansion och etableringen av Gigger UK tog äntligen fart när karantänkrav vid inresa släppte i slutet av 2021. Med svenska marknaden som egen benchmark med det vi på kort tid har åstadkommit innebär vår uppstart och etablering i Storbritannien att vi nyttjar all kunskap från Sverige som en modell för den etableringen. För varje ny marknadsetablering är vi väl förberedda och kan snabbt komma på plats med allt som behövs och bygga våra team.

I inledningen 2022 ska vi satsa på att konsolidera verksamheterna i de bolag vi förvärvade under 2021 och tillse att vi kan maximera lönsamheten genom alla synergieffekter vi redan har identifierat. I det arbetet är det stora möjligheter att vi kommer att se fler synergieffekter som ytterligare ska kunna ta oss mot lönsamhet. Nya förvärv som kan stärka vår affär är i inledningen av 2022 inte prio men kan inte uteslutas då det ingår i vårt arbete att skanna av marknaden efter potentiella förvärv.

 

Organisationen

En växande marknadsnoterad verksamhet som den vi bedriver med Syncro Group kräver ett ledarskap präglat av hög kompetens och erfarenhet inom alla områden och jag kan konstatera att vi har ett väldigt kompetent team som gör mig trygg i våra fortsatta satsningar.

Som ny CFO har vi Henrik Sundewall. Henrik har stor erfarenhet från olika ledande befattningar som bland annat CFO, VD och styrelseordförande i både noterad såväl som onoterad miljö.

COO är Fredrik Gnosspelius, som har stor erfarenhet av tillväxtbolag samt har haft ledande positioner hos miljardkoncernerna Academedia och Olivia.  

Rollen som CTO innehas av Tobias Nyholm. Tobias är en ofta internationellt anlitad föreläsare inom PHP-området och är en del av Symfony Core team samt en välkänd open source-specialist som även ansvarar för 10 av de 30 mest populära kodbiblioteken i världen.

Jan Nilstadius har nu rollen som finansiell expert med detaljkunskaper inom våra verksamheter.

Fredrik Grufvisare är VD för Collabs AB.

Lennart Engelhardt är VD för Gigger AB.

Babak Ashti är VD för Happyr AB.

Olof Lindblom är VD för WeAreCube AB.

 

Avslutningsvis

Syncro Groups internationalisering är ett stort område för våra fortsatta satsningar och som stöd har vi Claes Persson som redan påbörjat och fortsatt lägger planerna för den. För etableringen i Storbritannien är kontoret i London och ett team som bearbetar marknaden där på plats.

Mitt huvudfokus och mål som ny VD och koncernchef för Syncro Group är att bygga vidare på den organisation som min företrädare Claes Persson på ett imponerande sätt har byggt upp och fintrimma alla delar i lagbygget för att både nå och slå bolagsgruppens uppsatta mål. Att växa ett bolag till att bli en koncern på kort tid är en utmaning och kräver att alla medarbetare förstår och delar ledningens vision om att vi ska bli ledande inom vår bransch och att alla ges möjlighet att utvecklas i en miljö med goda värderingar och teamanda. Jag ser och är helt övertygad att vi har alla de förutsättningarna på plats!

Nästa planerade marknadskommunikation från Syncro Group AB är den 16 februari då vi publicerar bokslutskommunikén för 2021. I övrigt när det gäller marknadskommunikation kommer vi fortsatt att hålla marknaden informerad om Syncro Groups utveckling genom pressmeddelanden när det ska ske genom marknadsplatsens regelverk och vid sådana tillfällen vi bedömer är av vikt att dela till våra befintliga och potentiella aktieägare.

Jag ser fram emot ett produktivt, och med sikte på ett lönsamt, 2022 och hoppas att våra aktieägare, både befintliga och nya, fortsätter att följa oss på vår spännande resa!

 

 

Stockholm 13 januari 2022

 

 

Magnus Winterman – VD

 

SYNCRO GROUP AB

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.