Syncro Group AB tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké för 2021 till den 16 februari 2022

Share

Syncro Group AB (publ) har beslutat tidigarelägga offentliggörande av bokslutskommuniké för 2021. Nytt datum för offentliggörande är onsdag 16 februari 2022.

Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2021 offentliggörs onsdag 16 februari 2022. Tidigare aviserat datum för offentliggörande var fredag 25 februari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@16.16.187.127

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.