Syncro Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet och perioden januari-september 2023 till torsdag 9 november 2023

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende tredje kvartalet (juli-september) och januari-september 2023. Nytt datum för offentliggörande är torsdag 9 november 2023 medan tidigare kommunicerad tidpunkt var den 30 november 2023.

Syncro Group har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende tredje kvartalet (juli-september) och januari-september 2023 till att ske torsdag 9 november 2023. Tidigare angiven tidpunkt för offentliggörande var den 30 november 2023.

 

Skälet till tidigareläggandet är att arbetet med delårsrapporten kommer att bli färdigställt tidigare än beräknat.

 

”Jag är mycket glad över att vi lyckas tidigarelägga delårsrapporten. Det är ett positivt tecken på att de effektivitetsåtgärder vi genomfört har haft god effekt.” säger Ebbe Damm, VD Syncro Group.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.