Syncro Group AB meddelar fastställande av valberedning inför årsstämma i Bolaget som hålls den 25 maj 2022

Share

Syncro Group AB (Publ.) (”Syncro” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets valberedning inför årsstämman 2022 är fastställd.
 

Valberedning 2022

Valberedningen består av följande ledamöter:

Claes Persson, Huvudägare OSIX Sverige AB

Tobias Nyholm, Huvudägare Thinkberry AB

Anders Bruzelius, Styrelseordförande Syncro Group AB

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2022 förbereda förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, val av revisor samt ersättning till denne samt principer för utseende av valberedningen. 

Syncro Group AB’s årsstämma 2022 kommer att äga rum onsdagen den 25 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att senast den 15 mars 2022 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 per e-post till valberedningen valberedningen@16.16.187.127

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.