Syncro Group AB genomför VD-byte och stärker samtidigt bolagets satsningar internationellt

Share

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att Claes Persson lämnar rollen som tillförordnad VD i Syncro Group som han innehaft sedan februari 2021, och från årsskiftet 2021/2022 koncentrerar sitt fokus på bolagets affärsutveckling och internationella satsning. Claes kommer under första halvåret 2022 flytta till London med uppdraget att säkerställa bolagets satsning i Storbritannien och internationellt. Till ny VD för Syncro Group AB har styrelsen utsett Magnus Winterman, tidigare bolagets Head of Investor Relations. Magnus tar över rollen som VD från 1 januari 2022.

 

 

 

En bild som visar person, utomhus, stående, person

Automatiskt genererad beskrivning

 

Syncro Group AB:s styrelse har efter genomförd urvalsprocess av kandidater utsett Magnus Winterman till ny VD för bolaget. Magnus, född 1963, har bakgrund från bland andra SIX, NasdaqOMX, TeleComputing och Sitecore. Under sin tid i Syncro Group har Magnus innehaft rollen som Head of Investor Relations och ersätter nu Claes Persson som tillträdde rollen som tillförordnad VD i februari 2021. Utnämningen av ny VD och att ersätta Claes Persson i den rollen har legat i bolagets plan sedan Claes på styrelsens önskan klev in som tillförordnad VD. Claes Persson, som är störste aktieägare genom bolag i Syncro Group AB, fortsätter sitt engagemang i och med VD-bytet med än större fokus på bolagets internationella satsning, och som i ett första steg flyttar till London för etableringen av Gigger UK.

 

Syncro Group har kommit till den nivån där vi inte längre är det småbolag vi en gång var. Vi befinner oss nu i en fas där bolaget har tagit nästa steg och blivit ett etablerat bolag som nu är en koncern med flera förvärvade bolag i gruppen.” säger Anders Bruzelius, Styrelseordförande i Syncro Group AB och fortsätter ”Claes Persson har varit avgörande för bolagets snabba utveckling och tillväxt med sina insatser och sitt stora engagemang. Det är hans visioner vi alla runt honom har köpt in på och som vi tillsammans har genomfört. Nu är det dags för en annan typ av ledarskap och som vi får med Magnus Winterman. Det är väldigt tillfredsställande att Magnus med sina ledaregenskaper och som kan verksamheten tar över rollen som VD och tillsammans med teamet bygger vidare på den struktur som ligger i planen. Samtidigt säkerställer detta att vi fullt ut kan satsa på vår internationalisering och affärsutveckling med Claes Persson som drivande kraft.”

 

Syncro Group AB är nu ett etablerat bolag och har byggt upp stabsfunktioner som tillför gruppens bolag stöd inom Marketing, IT-utveckling, HR och Finance.

 

”Det är med väldigt stor tillfredsställelse jag kan konstatera att bolagsbygget Syncro Group har blommat ut till att bli en koncern och att jag har lyckats ta oss dit vi är idag. Bolaget noterades i december 2020 på Spotlight Stock Market och har ökat från en värdering från första handelsdagen på ca 50 mkr till idag på ca 300 mkr. Det är ett perfekt läge att lämna över till Magnus Winterman som ny VD som nu ska fintrimma och utveckla organisationen jag har byggt upp.” säger Claes Persson, t.f. VD Syncro Group AB. ”Vi har grundat för alla möjligheter för bolaget att lyckas och jag kan knappt vänta på att få lägga mitt fokus på det jag är mest lämpad för, nämligen affärsutveckling och tillväxt utan att behöva kompromissa med VD-sysslorna. En av de största uppgifterna blir internationaliseringen som för mig börjar med att flytta över till London och ansluta till vårt team där. Jag kommer samtidigt att samarbeta med Magnus och teamet att utveckla affären och bolagen i Sverige så att vi fortsätter att dra nytta av all kompetens i bolagsgruppen.”

 

”Nu när koncernen växt till denna storlek kommer mina styrkor väl till pass, att trimma verksamheten, utveckla personalen samt att få alla att gå i takt för att samtliga divisioner skall kunna bidra och leverera. Vi har en robust plan och har under året levererat över förväntan, och för att kunna fortsätta så har jag som uppgift att hjälpa koncernen att mogna, något jag ser mycket fram emot.” säger Magnus Winterman som tillträder sin nya VD-roll den 1 januari 2022.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Magnus Winterman, Head of Investor Relations Syncro Group AB (publ)

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Claes Persson, tf. VD Syncro Group AB (publ)

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@16.16.187.127

 

Anders Bruzelius, Styrelseordförande Syncro Group AB (publ)

Telefon: 0703 50 40 88

 

Offentliggörande 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2021 kl. 18:00.

 

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.